Over

Nectar is een regionaal platform voor actualiteiten. Terwijl de wereld om ons heen steeds harder lijkt te draaien, is het soms lastig om tijd te vinden. Tijd om alles even duidelijk te verwerken. Een gemeenschap heeft een gezamenlijke voeder nodig, die ervoor zorgt dat de lijntjes kort zijn en de kennis breed. Nectar wil die zoete voeder zijn, waar de bestuivers van de gemeenschap samenkomen.

Nectar wil bestuivers voeden

Een regio is een gemeenschappelijke interesse van iedereen in je naaste omgeving. Een dilemma, discussie of misstand wordt gevormd in de regio en kan daar ook het meest tastbaar worden gemaakt door de korte lijntjes. Regiojournalistiek is daarmee de voelspriet voor datgene wat speelt in jouw wereld.

A50
Een gemeenschap wordt niet gevormd door een medium of overheid, maar is een gevolg van verbindingen. Nectar zal voornamelijk schrijven over actualiteiten in de As50-gemeenten: Oss, Meierijstad, Uden, Bernheze en omringende gemeenten.

Eén groot experiment
Nectar zoekt naar kaders en is een groot experiment. Media zijn continu opzoek naar grip op de alsmaar sneller draaiende wereld. Grote bedrijven zijn als stoomboten, waarbij het lastig is om van koers te wisselen. Nectar is een speedboot en wil vooral met dezelfde snelheid meedraaien met de wereld. Jouw suggesties zijn altijd welkom, want Nectar is voor iedereen.